Polityka prywatności Aster

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04-05-2016) informujemy iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe ASTER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zespołowej 1, 62-051 Wiry
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z obsługą zamówień na podstawie Art.6 ust.1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez 6 lat.
  5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych jest dobrowolne ale ich brak może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia.

“Dane osobowe podane w formularzach przetwarzane będą zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności”

Zapraszamy do kontaktu

Przedsiębiorstwo Handlowe
Aster Sp. z o.o.

ul. Zespołowa 1, 62-051 Wiry

(61) 8100 360